DEPOTHOUDER WORDEN

Kleding inzamelen

depothouder

DEPOUTHOUDER

Iedereen kan depothouder worden bij KMR. Als depothouder verzamelt u kleding voor de stichting. Deze beschikbaarheid is volledig vrijwillig, maar voor elke kilogram kleding wordt door de depothouder een onkostenvergoeding volgens het depothoudersreglement ontvangen.